český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
iBiotec BIOCLEAN 2005 protikorózna rozpustná kvapalina na výrobné fázy pri obrábaní
Last update: 2023/04/19 09:17

fluide soluble anticorrosion pour protection des pièces en inter-opérations. Sans pictogramme de danger. Sans odeur. Utilisable à partir de 2% dans l’eau pour une protection de plusieurs semaines. Fluide anticorrosion. Produit anticorrosion. Produit anticorrosion non gras. Anticorrosion en usinage. Huile anticorrosion.. Protection anticorrosion des métaux. Protection anticorrosion temporaire. Anticorrosion usinage des métaux

 

PROTIKORÓZNA KVAPALINA

pre VÝROBNÉ FÁZY pri OBRÁBANÍ

2 FUNKCIE

Odmasťovanie rozpustných olejov

a dočasná ochrana proti korózii

v jednom

   

Bez zápachu

nemastná

nepostrehnuteľná na dotyk

nepenivá

 

Bez piktogramov o nebezpečnosti

 

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

vizuálna

 Priehľadné

Farba

Vizuálna

oranžová

Zápach

Posúdenie čuchom

Veľmi slabý 

Merná hmotnosť pri 25 °C

NF EN ISO 12,185

1057

kg/m3

Bod tuhnutia

ISO 3016

-4

°C

Viskozita pri 40 °C

ISO 3104

16,5

 mm²/s-1

Index lomu

 

1,4240

 

pH

ISO 4925

8,6 pri 5 %

 

HERBERT – test

IP 287

vyhovuje pri 1 %

%

Korózia liatiny/ocele

CNOMO

vyhovuje pri 1 %

%

Test penivosti:

pri 5 % Th 35

pri 5 % Th 20

pri 5 % Th 0

 NF T 60,188

 

300/40/0/0/250

300/40/0/0/250

300/100/0/0/250

 

 

Obsah chlóru

argentometria

0

%

Obsah síry

gravimetria

0

%

Obsah dusitanov

oxidačno-redukčná reakcia

0

 %

Obsah bóru

potenciometria

0

%

Obsah fosforu

kalcinácia/kolorimetria

0

 %

Obsah ťažkých kovov

mineralizácia/AA spektrometria

< 1

ppm

Korózia medených pásov

NF EN ISO 2160

1a

 

Korózia medených pásov 5 %

NF EN ISO 2160

1a

 

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

DCO

ISO 15,705

13692

mg02/l

DBO5

NF EN.1899.1

9180

mg02/l

Voľne rozpustené látky

NF EN 872

< 2

mg/l

NTK dusík Kjeldhal

NF EN

25 663

843

mg/N/l

 

SPÔSOBY POUŽÍVANIA

 

 

Do rotačných alebo translačných priemyselných práčok

Do ostrekovacích čistiacich zariadení

 

 
Ponorenie do namáčacích nádrží  

 

BALENIE

Kanister 20 kg

 

protikorózna rozpustná kvapalina na ochranu súčiastok pri výrobných fázach. Bez piktogramov o nebezpečnosti. Bez zápachu. Možno používať v koncentrácii s vodou od 2 % vyššie na niekoľkotýždňovú ochranu. Protikorózna kvapalina. Protikorózny prípravok. Nemastný protikorózny prípravok. Proti korózii pri obrábaní. Protikorózny olej. Protikorózna ochrana kovov. Dočasná ochrana proti korózii. Proti korózii pri obrábaní kovov. Produkt na priemyselnú údržbu

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE