český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
iBiotec BIOCLEAN 2005 – protikorozní rozpustná kapalina na výrobní fáze při obrábění
Last update: 2023/04/19 08:55

fluide soluble anticorrosion pour protection des pièces en inter-opérations. Sans pictogramme de danger. Sans odeur. Utilisable à partir de 2% dans l’eau pour une protection de plusieurs semaines. Fluide anticorrosion. Produit anticorrosion. Produit anticorrosion non gras. Anticorrosion en usinage. Huile anticorrosion.. Protection anticorrosion des métaux. Protection anticorrosion temporaire. Anticorrosion usinage des métaux

PROTIKOROZNÍ KAPALINA

pro VÝROBNÍ FÁZE při OBRÁBĚNÍ

2 FUNKCE

Odmašťování rozpustných olejů

a dočasná ochrana proti korozi

v jednom

 

Bez zápachu

nemastná

nepostřehnutelná na dotek

nepěnivá

 

Bez piktogramů o nebezpečnosti

 

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Vzhled

vizuální

 Čirý

-

Barva

Vizuální

oranžová

-

Zápach

Čichový vjem

Velmi slabý 

-

Měrná hustota při 25 °C

NF EN ISO 12,185

1057

kg/m3

Bod mrznutí

ISO 3016

-4

°C

Viskozita při 40 °C

ISO 3104

16,5

 mm²/s-1

Index lomu

 

1,4240

 

pH

ISO 4925

8,6 při 5 %

 

Herbert test

IP 287

vyhovuje při 1 %

%

Koroze litina/ocel

CNOMO

vyhovuje při 1 %

%

Test pěnivosti:

při 5 % Th 35

při 5 % Th 20

při 5 % Th 0

 NF T 60,188

 

300/40/0/0/250

300/40/0/0/250

300/100/0/0/250

 

 

Obsah chlóru

argentometrie

0

%

Obsah síry

gravimetrie

0

%

Obsah dusitanu

oxido-redukční reakce

0

 %

Obsah bóru

potenciometrie

0

%

Obsah fosforu

kalcinace/kolorimetrie

0

 %

Obsah těžkých kovů

mineralizace/AA spektrometrie

< 1

ppm

Koroze měděného pásku

NF EN ISO 2160

1a

 

Koroze měděného pásku 5 %

NF EN ISO 2160

1a

 

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

DCO

ISO 15,705

13692

mg02/l

DBO5

NF EN.1899.1

9180

mg02/l

Volně rozpuštěné látky

NF EN 872

< 2

mg/l

NTK dusík Kjeldhal

NF EN

25 663

843

mg/N/l

 

ZPŮSOBY POUŽITÍ

 

 

Do rotačních nebo translačních košů

Do myček s postřikem

 

 
Ponoření do namáčecích nádrží  

 

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

Kanystr 20 kg

 

protikorozní rozpustná kapalina na ochranu součástek při výrobních fázích. Bez piktogramů o nebezpečnosti. Bez zápachu. Lze používat v koncentraci s vodou od 2 % výše na několikatýdenní ochranu. Protikorozní kapalina. Protikorozní přípravek. Nemastný protikorozní přípravek. Proti korozi při obrábění. Protikorozní olej. Protikorozní ochrana kovů. Dočasná ochrana proti korozi. Proti korozi při obrábění kovů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE